ท่อ THRASHIN Anti-Reversion Exhaust System – M8 Softail ท่อแต่งfull Stainless 2 ออก 1

ตัวพิเศษที่ทาง Thrashin ออกแบบ ร่วมกับ Feuling ออกแบบบน Dyno เพื่อ

Performance สูงสุด มี AR Chambers ป้องกันไอเสียย้อนกลับ

**ลิขสิทธ์เฉพาะของ Thrashin และ Feuling

Made in USA สำหรับ Softail M8 ทุกรุ่น

ชุดละ 54000 บาท

 

สำหรับ

  • Softail M8 ทุกรุ่น

 

  • รายละเอียดเพิ่มเติม
    • บริษัท รันสต็อค จำกัด
    • โทร 0848105669, 0877270207
    • ติดต่อ 24Hr Live Chat (มุมขวาล่าง, Please see lower right corner)